jdk kurulumu

Java tabanlı uygulama geliştirmek için sistemde jdk (java development kit) kurulu ve tanımlı olmalı. Fakat işletim sistemi ile birlikte gelen jdk kimi zaman yeterli gelmez ve bir üst versiyona ihtiyaç duyabilirsiniz.

Aşağıdaki kurulum yöntemi genel olarak linux sürümlerinde, özelde de centos ve debian ile türevlerinde çalışır.

Buna en temel ve sürdürülebilir çözüm elle kurulum yapmak. Hem istenildiği zaman değişiklik yapmak kolay olur hem de işletim sisteminin paketlerine bağımlı kalmazsınız.

jdk sürümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Java uygulamalarını çalıştırmak için jre yeterli gelse de uygulama geliştirme için jdk gereklidir ki zaten jre’yi kendi bünyesinde barındırır.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

JDK 8 Linux 64bit indirdiğinizi varsayıyorum. (jdk-8u144-linux-x64.tar.gz)

İndirilen dizine geçip, dosyayı açalım.

tar -zxvf jdk-8u144-linux-x64.tar.gz

Aynı dizinde jdk1.8.0_144 isminde bir klasör oluştu. Tabi bu indirdiğiniz versiyona göre değişecektir.

Diğer kullanıcılar tarafından da erişilebilir olacağı için bu dizini /usr/local dizini altına taşıyalım.

mv jdk1.8.0_144 /usr/local/jdk1.8.0_144

Şimdi herkes tarafından erişilebilir hale getirmeye geldi. Mesela komut satırına which javayazdığınız zaman /usr/bin/javageliyorsa halen işletim sistemi ile gelen jdk sürümüne erişiyorsunuz demektir.

Ayrıca java uygulamaları linux işletim sisteminde tanımlanan JAVA_HOME kabuk değişkeni üzerinden jdk dosyalarına erişim sağlarlar genelde. Bunun aldığı değeri görmek için komut satırına echo $JAVA_HOME yazın.

Linux’teki tüm kullanıcılara ait kabuk değişkenleri /etc/profile dosyasında tanımlanabilir. root bunun dışındadır, onun için de /root/.bashrc dosyasında aynı düzenlemeleri yapmak gerekir.

Komut satırına yazılan herhangi bir komut PATH değişkeninde belirtilen dizinlerde aranır. PATH değişkeninin aldığı değerleri görmek için komut satırına echo $PATHyazın. Yapacağımız işlem PATH değişkenine java ile ilgili klasörleri de eklemek.

/etc/profile dosyasına herhangi  bir metin editöründe açın ve export PATH satırından önce aşağıdaki satırları ekleyin.

export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_144
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Sonra dosyayı kaydedip çıkın.

/root/.bashrc dosyasında export PATH satırı olmayabilir, o yüzden bu dosyayı da düzenlemek açın ve en sonuna aşağıdaki satırları ekleyin.

export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_144
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH

Dosyayı kaydedip çıkın.

Bu işlemlerden sonra kabuk değişkenleri sonraki oturumunuzda yeni değerlere göre gelecek, yok eğer oturumu yenilemek istemezseniz, yukarıdaki düzenleme yaptığınız dosyaları kabuk üzerinden çalıştırın.